Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07 Kasım 2015 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29525

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu Yönetmelikteki proje mühendislerinin PUS’a sahip olmasına ilişkin hükümler 1/6/2016 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-2.A Elektrik Üretim Tesisi Proje Kapsamı” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/12/2014 29221 (Mükerrer)

Ekler için tıklayınız

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir