Ankara

5 Mayıs 2018

Elektrik iç tesisleri proje hazırlama yönetmeliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken elektrik tesisat projelerinin hazırlanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.